Light Table

Light Table er et nytt og spennende IDE som forsøker å skille seg fra andre editorer ved bl.a større grad av interaktivitet og nær umiddelbar feedback. Det er veldig fleksibelt og tilpasningsmuligheten nærmest uendelige. Arkitekturen i Light Table er sentrert rundt komposisjon av små tagbare oppførsler. Se bloggposten IDE as a value for mer detaljer. Det ble opensourcet i januar 2014. Etter det har antall 3.parts plugins nærmest eksplodert.

Våre bloggposter

Elm and ClojureScript joining forces in the elm-light plugin

Jeg tenkte det måtte være kult å se om man kunne få Elm og ClojureScript til å spille sammen i Light Table. I denne blogposten forklarer jeg hvordan jeg implementerte en Modul utforsker vha både Elm og ClojureScript Les posten

Implementing a Clojure threading refactoring in ClojureScript using Light Table

En kort gjennomgang av hvordan man kan implementere en refaktoreringsfunksjon i Light Table vha clojure.zip Les posten

A Groovy Light Table client - Step 5: Gradle dependencies in Light Table with dagre-D3

Del 5 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. Del 5 kombinerer det rike api’et i Gradle og fleksibiliteten i Light Table til å vise dependency grafer vha D3. Kule greier ! Les posten

A Groovy Light Table client - Step 4: Exploring new avenues with Gradle

Del 4 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. Del 4 handler om implementasjon av Gradle støtte for uthenting og bruk av classpath, samt opplisting og eksevkvering av tasks Les posten

A Groovy Light Table client - Step 3: Running out of quick wins

Del 3 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. Del 3 handler om noen små forbedringer for å gi en REPL lignende opplevelse med Groovy. Les posten

A Groovy Light Table client - Step 2: Evaluating Code

Del 2 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. Del 2 handler om hvordan jeg får evaluert Groovy kode og vist resultater inline i Light Table. Les posten

A Groovy Light Table client - Step 1: Connecting the client

Del 1 i en blog serie hvor jeg beskriver stegene jeg tar for å forsøke å lage en dugandes Groovy plugin for Light Table. I denne posten beskriver jeg hvordan jeg kobler opp Light Table til en Groovy klient-prosess. Les posten

Getting my feet wet with Clojure using Light Table

En liten erfaringsrapport fra mine første steg med å skrive produksjonskode i Clojure ved bruk av Light Table IDE. Les posten

Våre presentasjoner

Creating and Using Snippets in Light Table

Screencast som viser hvordan lage og bruke snippets i LightTable med lt-snippets Se video

The Groovy Light Table Plugin

Screencast om bruk av Groovy og Gradle i Light Table Se video

InstaBuster: JavaScript testing with LightTable & Buster.JS

Screencast med en kort introduksjon til LightTable InstaBuster Se video

A pinch of Clojure love to Light Table

Screencast som demonstrerer kule features i min Light Table refactoring plugin Se video Se koden

Elm plugin for Light Table

Screencast som demonstrerer første versjon av min elm plugin for Light Table Se video Se koden

InstaBuster Part 2: Powerful JavaScript testing using Light Table and Buster.JS

Screencast med demo av dashboard og autotest features for LightTable InstaBuster Se video

Managing and diagramming elm packages with d3 in Light Table

Screencast hvor jeg demonstrerer avhengighetshåndtering og viser avhengighetsgraf (laget med d3) for min Elm Light Table plugin. Se video Se koden

Elm package docs preview in Light Table

Screencast som demonstrerer forhåndsvisning av pakke dokumentasjon for Elm i Light Table. Se video Se koden

Clojure refactoring in Light Table

Screencast som demonstrerer litt av min Light Table refactoring plugin Se video Se koden

Open source