Kristoffer Moe

Kristoffer har vært i konsulentbransjen lenge, og bidrar gjerne på alle lag i systemutvikling, fra database opp til brukergrensesnitt, selv om hovedfokus er på Java. Han har alltid kundens behov i tankene, er analytisk men også pragmatisk innstilt og holder kjepphestene innelåst i stallen og verktøykassen fri for gyldne hammere. Kristoffer gir seg ikke før oppgaven er løst.

Bruker på jobben: JavaScript, Ractive.js, React, Docker, Elasticsearch, Java, Cucumber og Resource Description Framework

Kristoffers anbefalinger

Programming Antiobjects

Et foredrag på OOPSLA-konferansen i 2006 satt tradisjonell objektorientering og simulering litt på hodet. Istedenfor å la objektene leve sitt eget liv og styre seg selv, kan man gi liv til omgivelsene rundt dem. Lukten av Pacman setter seg i spillbrettet, og det er brettet som styrer spøkelsene etter Pacman. Lukten av fotballen sprer seg i gressmatten, og spillerne blir sendt i retning av den. Oppgaven deres blir å sparke ballen vekk fra stanken fra det andre laget. Det gir interessante omganger fotball, særlig hvis det er flere baller på banen. Les artikkel

Prosjekter

Nye Deichman — Applikasjonsprosjektet 2015-2017

Utvikling av fremtidens biblioteksystem

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014-2015

Utvikling av EVA Admin – applikasjon for konfigurasjon og gjennomføring av valg i Norge

Broadnet AS 2012-2013

Utvikling av FiberWeb-portalen for salg av bredbåndproduker i bedriftsmarkedet og et eget hypermediabasert REST-API for registrering av salgsordre for ADSL i privatmarkedet gjennom ekstern CRM-applikasjon, samt et nytt system for ordreleveranse. I perioder som SCRUM master

Sparebank1 Gruppen 2011-2012

Proof-of-concept med CA SiteMinder som hyllevareprodukt. Implementerte felles innlogginsløsning og sikkerhetslag basert på OpenAM.

FINN Surf Sammen 2008-2009

Utvikling av løsning i finn.no hvor brukere kan dele gode funn. Jobbet hovedsaklig med javalaget, men også i databaselaget.

Kartverket 2005-2007

Utviklet webservice-API for uthenting av alle endringer for synkronisering av andre systemer. Laget også integrasjon mot eksterne kilderegistre, som Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Tinglysing, for oppdatering av Matrikkelen derfra.

Se flere prosjekter i Kristoffers CV

Kristoffers referanser

Bjørn Henrik Vangstein

Avdelingsleder IT, FINN.no

(...) Kristoffer er en svært selvstendig og uredd utvikler, og setter seg meget raskt inn i nye problemstillinger og teknologier. Han er meget effektiv og disiplinert, med sans for detaljer og tar like gjerne enkle som komplekse oppgaver. Kristoffers sans for humor kommer godt med i ethvert utviklingsteam, og han glir lett inn i miljøet. Det var et tap for FINN at vi ikke lenger kunne ha Kristoffer med oss videre.


Johan Gedde-Dahl

Virksomhetsarkitekt, Sparebank1 Gruppen

Kristoffer ble kastet ut på dypt vann med en minimal innføring - og leverte varene med begrenset oppfølging.


Arve Søreide

Program Manager IKT for nye Deichmanske hovedbibliotek

Applikasjonsprosjektet for nye Deichmanske hovedbibliotek har som mål å levere en fremtidsrettet og robust plattform for utvikling av bibliotektjenester i Oslo. Kristoffer kom inn i prosjektet i en krevende fase som satte store krav til både prosessforståelse og utviklerferdigheter. Kristoffer viste tydelig at han besitter begge egenskaper, og han satte seg raskt inn i både ny teknologi og nytt domene. Kristoffer er konstruktiv og argumenterer med faglig tyngde når en skal ta viktige veivalg, og er en effektiv programmerer som leverer kode av høy kvalitet. Han er en omgjengelig og vennlig kollega, som vi gjerne anbefaler varmt til andre.


Kristoffer Moe

Sjefskonsulent
922 36 798
kristoffer@kodemaker.no