InstaBuster: JavaScript testing with LightTable & Buster.JS

Screencast med en kort introduksjon til LightTable InstaBuster.